Back to top

Minőségpolitika

A GTH Tanúsító Iroda minőségpolitikai nyilatkozata

A GTH Tanúsító Irodája célul tűzte ki, hogy tanúsítási tevékenységét ügyfeleink igénye szerinti minőségben, magas színvonalon, erőforrásai hatékony kihasználásával végzi.

Ennek érdekében a 315/2009.(XII. 28.) Korm. rendeletben, a 60/2011 (XI.25) NFM rendeletben előírtak, valamint az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert vezettünk be, működtetünk, irányítási rendszerünket és eljárásainkat folyamatosan fejlesztjük.

A TI felső vezetése e nyilatkozatában kötelezettséget vállal arra, hogy:

  • a megfelelőség értékelési tevékenységét önállóan, diszkriminációmentesen, objektívan és pártatlanul végzi
  • független a gyártóktól, forgalmazóktól és szolgáltatóktól
  • személyzete az előírt szakképzetséggel, kompetenciával, gyakorlattal és szakértelemmel rendelkeznek, továbbá folyamatosan bővítjük ismereteit
  • munkatársaink mentesek minden külső és belső kereskedelmi, pénzügyi és egyéb befolyástól
  • gondoskodunk arról, hogy a személyzet minden tagja ismerje a minőségpolitikát, az eljárásokat, valamint a dokumentumokat és munkája során azt alkalmazza is
  • biztosítjuk a bizalmas ügykezelést, a tulajdonjog- és az adatvédelmi szabályok betartását
  • a vonatkozó jogszabályokat, előírásokat, szabványok változásait folyamatosan figyelemmel kísérjük és beépítjük minőségirányítási rendszerünkbe
  • tanúsítási eljárásinkban a vizsgálataink elvégzésébe az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint működő laboratóriumot vonunk be
  • a működéshez szüksége erőforrásokat rendelkezésre bocsájtjuk, biztosítjuk és fejlesztjük.


A Minőségirányítási kézikönyvben és a Minőségpolitikai nyilatkozatban rögzítettekkel a TI személyzete, vezetősége egyetért, tudomásul veszi, és tevékenysége során alkalmazza.


Budapest, 2018.február 1.