Back to top

Közlemény

Hirdetmény az alaptőke leszállításáról – második közzététel

 

A GTH Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-046488; székhely: 1126 Budapest, Dolgos utca 2. 4. ép. 1. em. 8.; a továbbiakban: Társaság) részvényesei 2021.09.07. napján meghozott határozatukkal az alábbiakról döntöttek:

 

7/2021.09.07. számú közgyűlési határozat:

Ezen határozattal a jelenlevők 330.350 igen (330.350 db részvény, 100%), 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett döntést hoznak a Társaság alaptőkéjének 3.291.000.000,- Ft-al, azaz hárommilliárd-kétszázkilencvenegymillió forinttal történő leszállításáról a tőkecsökkenés arányában elszámolandó felhalmozott vagyon figyelembevételével.  A Társaság alaptőkéje 3.291.000.000,- Ft-tal, azaz hárommilliárd-kétszázkilencvenegymillió forinttal csökken, ennek következtében az alaptőke összege 12.500.000,- Ft, azaz tizenkétmillió-ötszázezer forint lesz. Az alaptőke leszállításának oka: tőkekivonás.

Az alaptőke leszállítására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:310. § (2) bekezdése alapján a részvények darabszámának a csökkentésével kerül sor. A Társaság a 330.350 db 10.000,- Ft névértékű törzsrészvényeinek számát 1.250 db-ra csökkenti.

A leszállítás eredményeként a Társaság alaptőkéje 1.250 darab 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű, nyomdai úton előállított, névre szóló törzsrészvényből áll.

Az alaptőke-leszállítás végrehajtásához a Társaság az 50 db 66.070.000,- Ft névértékű, összevont címletű részvényeit bevonja, és helyettük - a Társaság leszállított alaptőkéjének megfelelően - 50 darab 250.000,- Ft, azaz kétszázötvenezer forint névértékű, összevont címletű részvényokirat kerül előállításra.

A bevonandó részvényeket a tőkeleszállítás cégbírósági bejegyzését követő 30 napon belül kell a Társaság részére beszolgáltatni. A Társaság a bevont részvényeket az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően megsemmisíti.

A vezérigazgató a jelen határozat meghozatalát követő harminc napon belül köteles intézkedni a határozatnak két alkalommal történő hirdetményi közzétételéről, mely tartalmazza a Társaság esetleges hitelezőknek szóló, a hitelezők biztosíték iránti igényének bejelentésére vonatkozó felhívást. A két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie.

 

A Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:312. § (2) bekezdése szerint felhívja hitelezőit, hogy amennyiben a Társaság alaptőkéjének leszállításával összefüggésben a jelen hirdetmény első közzétételét megelőzően keletkezett követeléseik után biztosítékra tartanak igényt, azt a jelen hirdetmény második közzétételét követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül jelentsék be.

 

Az elektronikus elérhetőséggel rendelkező, azt megadó hitelezőit a Társaság 2021.10.09. napján elektronikus úton tájékoztatta a közzétételről, a közlemény egyidejű megküldésével.

 

Közzététel napja: 2021.10.09.

Hirdetmény az alaptőke leszállításáról – első közzététel

 

A GTH Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-046488; székhely: 1126 Budapest, Dolgos utca 2. 4. ép. 1. em. 8.; a továbbiakban: Társaság) részvényesei 2021.09.07. napján meghozott határozatukkal az alábbiakról döntöttek:

 

7/2021.09.07. számú közgyűlési határozat:

Ezen határozattal a jelenlevők 330.350 igen (330.350 db részvény, 100%), 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett döntést hoznak a Társaság alaptőkéjének 3.291.000.000,- Ft-al, azaz hárommilliárd-kétszázkilencvenegymillió forinttal történő leszállításáról a tőkecsökkenés arányában elszámolandó felhalmozott vagyon figyelembevételével.  A Társaság alaptőkéje 3.291.000.000,- Ft-tal, azaz hárommilliárd-kétszázkilencvenegymillió forinttal csökken, ennek következtében az alaptőke összege 12.500.000,- Ft, azaz tizenkétmillió-ötszázezer forint lesz. Az alaptőke leszállításának oka: tőkekivonás.

Az alaptőke leszállítására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:310. § (2) bekezdése alapján a részvények darabszámának a csökkentésével kerül sor. A Társaság a 330.350 db 10.000,- Ft névértékű törzsrészvényeinek számát 1.250 db-ra csökkenti.

A leszállítás eredményeként a Társaság alaptőkéje 1.250 darab 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű, nyomdai úton előállított, névre szóló törzsrészvényből áll.

Az alaptőke-leszállítás végrehajtásához a Társaság az 50 db 66.070.000,- Ft névértékű, összevont címletű részvényeit bevonja, és helyettük - a Társaság leszállított alaptőkéjének megfelelően - 50 darab 250.000,- Ft, azaz kétszázötvenezer forint névértékű, összevont címletű részvényokirat kerül előállításra.

A bevonandó részvényeket a tőkeleszállítás cégbírósági bejegyzését követő 30 napon belül kell a Társaság részére beszolgáltatni. A Társaság a bevont részvényeket az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően megsemmisíti.

A vezérigazgató a jelen határozat meghozatalát követő harminc napon belül köteles intézkedni a határozatnak két alkalommal történő hirdetményi közzétételéről, mely tartalmazza a Társaság esetleges hitelezőknek szóló, a hitelezők biztosíték iránti igényének bejelentésére vonatkozó felhívást. A két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie.

 

A Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:312. § (2) bekezdése szerint felhívja hitelezőit, hogy amennyiben a Társaság alaptőkéjének leszállításával összefüggésben a jelen hirdetmény első közzétételét megelőzően keletkezett követeléseik után biztosítékra tartanak igényt, azt a jelen hirdetmény második közzétételét követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül jelentsék be.

 

Az elektronikus elérhetőséggel rendelkező, azt megadó hitelezőit a Társaság 2021.09.08. napján elektronikus úton tájékoztatta a közzétételről, a közlemény egyidejű megküldésével.

 

Közzététel napja: 2021.09.08.